Selasa, 7 April 2015

Perkhidmatan Bekalan Air Kepada Pengguna Terjejas

Sejak kebelakangan ini, Malaysia mengalami perubahan iklim yang agak ketara. Bermula dengan bencana banjir pada awal tahun ini hingga musim panas melampau dalam bulan Mac lalu. Ramai pengguna tidak tahu bagaimana perubahan cuaca ini boleh menjejaskan perkhidmatan bekalan air. Kita akan kupas satu per satu kejadian ini termasuk faktor-faktor yang menyumbang kepada krisis tersebut.

Kejadian banjir yang besar akan menyebabkan perkara-perkara berikut berlaku kepada sesuatu loji rawatan air bergantung kepada lokasi loji tersebut berada. Dalam keadaan ini air begitu banyak sekali tapi loji air tidak boleh beroperasi atas sebab-sebab seperti berikut samada loji air berada di tempat tinggi atau pun rendah:-

 1. Bekalan letrik ke loji terputus akibat transformer yang tenggelam dalam air. Demi keselamatan pihak awam, pihak TNB terpaksa memutuskan bekalan letrik ke sana
 2. Peralatan dalam loji tenggelam dan tiada peralatan yang boleh beroperasi dalam air kecuali pam rendam yang mendapat bekalan letrik untuk mengoperasikannya
 3. Bekalan bahan kimia ke loji terputus akibat jalanraya yang ditenggelami air dan lori pengangkutan bahan kimia tidak dapat meneruskan perjalanan ke loji air. Bahan kimia amat penting dalam pemprosesan air mentah
Kejadian musim panas yang melampau juga mempengaruhi perkhidmatan bekalan air. Dalam keadaan ini bekalan letrik dan bekalan kimia serta peralatan dalam loji masih boleh beroperasi seperti biasa. Cuma kekurangan yang berlaku di sini adalah bekalan air mentah yang tidak mencukupi atau tiada langsung. Kebanyakan intake loji air terletak berhampiran dengan sungai atau empangan. Justeru itu keputusan bekalan air mentah ke loji akibat daripada:-

 1. Air sungai menjadi kering sehingga tiada lagi air sungai masuk ke intake dan pam-pam air tidak lagi boleh menyedut air untuk dihantar ke loji untuk proses rawatan seterusnya. Pam-pam tersebut terpaksa dihentikan operasinya. 
 2. Paras empangan yang semakin susut menyebabkan volume air yang disedut semakin berkurangan dan loji tidak boleh beroperasi dan mengeluarkan bekalan air bersih seperti biasa lagi. Pengagihan air bersih kepada pengguna terpaksa dicatu dan rezoning exercise di rangkaian terpaksa dilakukan dari masa ke semasa mengikut jadual.
 3. Pada  musim panas yang melampau, hujan amat diperlukan untuk menyejukkan bumi dan menjadi sumber air untuk tumbuh-tumbahan dan binatang. Hujan yang turun bukan pada tempatnya atau jauh daripada kawasan tadahan  atau di hilir intake menyebabkan tiada air untuk diproses oleh loji air
 4. Aktiviti-aktiviti manusia di hulu intake pada musim panas juga menyumbang kepada kekurangan bekalan air mentah. Aktiviti pertanian dan penternakan memerlukan banyak air untuk kedua-duanya meneruskan kehidupan. Perebutan berlaku antara para pengguna dengan petani-petani serta peladang-peladang yang menjaga kepentingan masing-masing.
 5. Ketiadaan sumber bekalan air mentah lain  merumitkan lagi keadaan jika bencana tersebut berlaku lagi masa akan datang.
Dalam keadaan biasa, apa yang menyebabkan loji air tidak boleh beroperasi dan pengeluaran air bersih terjejas adalah seperti berikut:-

 1. Kualiti air mentah yang rosak teruk akibat pencemaran air seperti tumpahan minyak disel ke dalam sungai. Operasi loji terpaksa dihentikan untuk mengelakkan peralatan dalaman loji rosak seperti penapis pasir dan proses rawatan air yang tidak sempurna hasilnya
 2. Bekalan letrik daripada TNB terputus kerana kerosakan yang berlaku di pencawang. Kebanyakan peralatan dalam loji menggunakan letrik untuk menggerakkannya. Ada sesetengah loji mempunyai genset tunggusedia tapi ia bukanlah penyelesaian baik untuk jangka panjang
 3. Peralatan-peralatan penting dalam loji air rosak seperti pam air mentah atau pam air bersih. Kerosakan pam-pam tersebut menyebabkan air mentah tidak dapat diproses dan air bersih tidak dapat dihantar ke pengguna.

Selasa, 23 Ogos 2011

Kawalan Pertumbuhan Alge/Pencemaran Di Empangan

Dalam usaha untuk membaiki dan meningkatkan kualiti air mentah yang semakin merosot akibat pencemaran, beberapa cadangan atau kaedah tertentu telah, sedang dan akan digunakan. Tetapi usaha ini akan gagal sekiranya tiada kerjasama dan sokongan padu oleh semua pihak yang berkepentingan untuk memulihkan kualiti air mentah seperti sediakala . Antara cadangan/kaedahnya adalah seperti berikut:- • Pentadbir khusus kawasan empangan - Sudah sampai masanya kawasan empangan diurus oleh suatu badan khas yang bertanggungjawab penuh dengan pengoperasian dan senggaraannya termasuk pemantauan kualiti air dalam empangan serta menjadi pemberi maklumat kepada agensi kerajaan berkaitan mengenai sumber-sumber dan pesalah-pesalah pencemaran untuk tindakan undang-undang.


 • Penguatkuasaan undang-undang - Tindakan tegas oleh pihak-pihak berkuasa tempatan dan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing secara berterusan di sekeliling kawasan empangan. Juga membincangkan secara bersama sebarang pertindihan atau 'grey area' bidang kuasa masing-masing.


 • Kawalan secara kejuruteraan - Memasang suatu mekanisma yang mudah di muka sauk yang boleh menghalang kemasukan alge dalam kuantiti yang banyak ke dalam loji dan dalam masa sama memudahkan kerja-kerja senggaraan mekanisma tersebut dilakukan secara berjadual.


 • Kawalan secara biologi - Penternakan ikan jenis herbivour secara besar-besaran di empangan yang akan memakan alge dan seterusnya mengurangkan populasi alge dalam tasik sebelum disedut masuk ke dalam loji. Ini termasuk juga kawalan penangkapan ikan secara sistematik dan larangan peralatan yang digunakan hingga membunuh anak-anak ikan.


 • Kawalan secara kimia - Penggunaan effective microorganisma (EM) pada laluan air buangan yang masuk ke empangan (masih dalam peringkat percubaan utuk menguji keberkesanannya) atau penggunaan bahan-bahan kimia tertentu yang mesra alam untuk mematikan alge-alge yang terkumpul di muka sauk loji.


 • Kesedaran orang ramai - Perlu diwujudkan peluang untuk orang ramai mengetahui apa kesan mereka terhadap sumber air jika air kumbahan dan sampah-sarap mengalir masuk ke tasik/empangan serta pentingnya penjimatan penggunaan air di rumah-rumah.

Sekiranya ada tindakan bersepadu begini dan berterusan, sudah pasti masalah kualiti air mentah yang membelenggu pihak perawat-perawat air dan pengguna-pengguna air dapat diatasi dengan lebih berkesan dan cepat.